Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття пошукової системи. Простий пошук. Авторське право та Інтернет

Конспекти

Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).

Мета уроку:

  • навчальна: сформувати вміння здійснювати пошук інформації в мережі інтернет, створювати список сайтів для швидкого доступу;
  • розвивальна: розвивати наочно-образне та алгоритмічне мислення, пам’ять; формувати вміння виділяти головне, порівнювати і аналізувати;
  • виховна:виховувати в учнів інформаційну культуру, навички безпечної роботи в мережі інтернет, активність, вміння самостійно здобувати знання.

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»

Конспекти

Мета: допомогти учням з’ясувати різні можливості морального вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського прочитання твору; характеристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свій моральний вибір, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Урок: Роль інтонації в пісні-грі. Основні поняття: інтонація, музична інтонація, «зерно»-інтонація, виражальна інтонація, зображальна інтонація

Конспекти

Мета. Дізнатися, навіщо музиці «ім’я» і чи допоможе воно визначити, про що

даний музичний твір, яку роль відіграє інтонація в грі; вчити визначати образний зміст і характер музичних творів; розвивати співацькі навички, почуття ритму, уміння аналізувати прослухану музику і розповідати про неї; підтримувати бажання учнів брати активну участь у народних іграх; виховувати любов до народних традицій, бажання їх зберігати та відтво­рювати.

Навички і звички. Вплив звичок на здоров’я. Корисні і шкідливі звички. Чинники формування звичок

Конспекти

Мета: формувати поняття про корисні та шкідливі звички, вказати на значення звичок і здоров’я; виховувати бажання позбутися шкідливих звичок.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання:таблиці, аркуші паперу, маркери, стікери.

Хід уроку

Lesson6. Яка краса навкруги!

Конспекти

Мета:

  • навчальна: практикувати всі види мовленнєвоїдіяльності, ознайомити з новимилексичними одиницями, повторити ранішевивченілексичніодиниці, повторити лексичний запас попередніх уроків;
  • розвивальна: удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні ко­мунікативні уміння з опорою на наочність, підвищувати рівень особистої мотивації у вивченні англійської мови, розвивати вміння здійснювати самоосвіту, розвивати мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, узагальнити та систематизувати

Конспект уроку 5 клас англійська мова: Lesson5. Яка погода у світі?

Конспекти

Мета:

  • навчальна: активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал, описувати когось/ щось, висловлювати своє ставлення до когось/чогось, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлення, збільшувати обсяг знань про соціокультурну специфіку мови країни, що вивчається, вдосконалювати уміння буду­вати своє мовне висловлювання, мовну поведінку адекватно цій специфіці;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам’ять, спостережли­вість,

Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм утілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»). Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв’язку з природою

Конспекти

МЕТА: ознайомити учнів з історичними умовами розвитку мистецтва епохи Відродження, особливос-тями творчості Леонардо да Вінчі та Рафаеля Санті; розвивати вміння самостійно аналізувати твори живопису, уміння обґрунтовувати свою думку щодо творів мистецтва; виховувати духовність, шанобливе ставлення до живописних пам’яток людства.

ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин та фресок (фрески капели дель Арена Джотто ді Бон доне; фрески

Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело — утілене відчуття форми («Оплакування Христа», «Давид», «Мойсей», гробниця Медичі та ін.)

Конспекти

МЕТА: розглянути історичні умови розвитку античної скульптури, ознайомити учнів з особливостями скульптури Мікеланджело, навчити відрізняти засоби художньо – образної мови, характеризувати  скульптурні твори, порівнювати їх характерні особливості; розвивати вміння самостійно аналізувати твори скульптури; виховувати духовність, шанобливе ставлення до скульптурних пам’яток людства.

ОБЛАДНАННЯ: зображення скульптурних творів (юнацька (курос) та дівоча (кора) фігури, «Аполлон

Конспект уроку: Виникнення вогнищ війни

Конспекти

Мета: охарактеризувати розвиток міжнародних відносин на початку 30-х років; з’ясувати суть зовнішньої політики Японії та Італії, причини виникнення вогнищ війни, формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати почуття патріотизму, усвідомлення необхідності взаєморозуміння між народами.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Конспект: Дон Кіхот – вічний образ всесвітньої літератури

Конспекти

Мета: розкрити значення образу Дон Кіхота для людства; довести , що Дон Кіхот – вічний образ; розвивати уміння аргументувати судження; виховувати повагу до думок інших людей і різних видів мистецтва.

Тип уроку:  урок дослідження