Конспект уроку: Виникнення вогнищ війни

Конспекти

Мета: охарактеризувати розвиток міжнародних відносин на початку 30-х років; з’ясувати суть зовнішньої політики Японії та Італії, причини виникнення вогнищ війни, формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати почуття патріотизму, усвідомлення необхідності взаєморозуміння між народами.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Конспект: Дон Кіхот – вічний образ всесвітньої літератури

Конспекти

Мета: розкрити значення образу Дон Кіхота для людства; довести , що Дон Кіхот – вічний образ; розвивати уміння аргументувати судження; виховувати повагу до думок інших людей і різних видів мистецтва.

Тип уроку:  урок дослідження

Р.М. Дискусія. «Донкіхотство» як соціально-психологічне явище. Хто він: мрійник? Дивак? Шляхетна людина? Чи потрібні Дон Кіхоти?

Конспекти

Мета: вчити ясно, логічно висловлювати власні думки, дискутувати; підвести до думки про взаємоповагу та взаєморозуміння, про право людини  на власну думку; утвердження розумного, виваженого, а не фанатичного погляду на життя.

Тип уроку:  урок – диспут

Урок: В. Шекспір – геніальний англійський драматург і поет доби Відродження. Сонети Шекспіра. Аналіз сонетів №121, №130

Конспекти

Мета: познайомити із творчістю поета доби Відродження В. Шекспіра; навчити вдумливого читання сонетів автора; вчити здійснювати аналіз сонетів за планом; розвивати емоційні та логіко-аналітичні можливості учнів; створювати на уроці умови для вільного вибору світоглядної позиції; розвивати творчу уяву та творче мислення учнів.

                                                     Хід уроку:

Тематична контрольна робота по зарубіжній літературі 8 клас

Конспекти

 

МЕТА: перевірити якість  засвоєння знань, уміння аналізувати

текст художнього твору в єдності змісту і форми;

формувати навички логічного, аналітичного мислення,

вміння висловлювати свої думки, зіставляти власні

судження із критичним матеріалом; виховувати культуру

спілкування.

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Урок – мандрівка часом

Конспекти

МЕТА: з’ясувати рівень засвоєння вивченого матеріалу, розвивати

уміння та навички систематизувати й порівнювати

літературні  явища, висловлювати  свої враження і

розуміння художнього тексту, аналізувати епічні,

драматичні і ліричні твори; виховувати інтерес до

літератури.

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Коло читання.

Конспекти

МЕТА: Підвести підсумки рівня знань учнів з матеріалу вивченого

в 8 класі; розвивати вміння аналізувати, систематизувати та

письмово викладати свої погляди щодо вивчених творів;

виховувати вдумливого читача, любов до слова.

Урок: Перетворення механічної енергії. Закон збереження енергії

Конспекти

Мета: ознайомити учнів з перетворенням енергії; дати поняття закону збереження енергії; формувати вміння і навички розв’язування задач; розвивати критичне мислення.

Основні, поняття: енергія, кінетична енергія, потенціальна енергія, збереження енергії, повна механічна енергія.

Обладнання: маятник Максвелла (підв’язане до перекладини дерев’яне коліщатко, в центрі якого прикріплені виступи на міцних нитках), кулька на нитці, штатив, важок, пружина.

Прості механізми. «Золоте правило» механіки. ККД механізмів

Конспекти

Мета: встановити «золоте правило механіки», ознайомити учнів із поняттям «похила площина», її значенням та різновидами; сформувати поняття корисної і загальної механічної роботи, коефіці­єнта корисної дії; формувати вміння самостійно здобувати знання, працювати в групах; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; спостерігати за психоемоційним станом учнів про­тягом усього уроку.

Основні поняття: прості механізми, блок, важіль, похила площина, клин, гвинт, ККД меха­нізму, корисна робота, загальна механічна робота, «золоте правило механіки».

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини»

Конспекти

Мета: навчити визначати коефіцієнт корис­ної дії похилої площини; формувати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення учнів.

Основні поняття: похила площина, ККД по­хилої площини, робота.

Обладнання: штатив із муфтою і лапкою, ліній­ка, брусок з гачком, динамометр, набір тягарців, дерев’яна планка.

Тип уроку: формування практичних умінь.