Архивы рубрики ‘10 клас’

Тематичне оцінювання № 5 з геометрії

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 5. Мета уроку:   перевірити навчальні досягнення учнів з теми «Декартові координати у просторі».

Конспект уроку: Перетворення подібності та його властивості

Тема уроку.   Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку: формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування їх до розв’язування задач. Обладнання: моделі куба і тетраедра.

Конспект уроку: Паралельне перенесення в просторі

Тема уроку.  Паралельне перенесення в просторі. Мета уроку: формування знань учнів про паралельне перенесення в просторі; вивчення його властивостей та застосування їх до розв’язування задач. Обладнання: схеми «Відстань між двома точками» (див. урок 46) і “Координати середини відрізка» (див. урок 47), моделі куба і прямокутного паралелепіпеда.

Розробка урокуз геометрії: Поняття про рух, рівність фігур у просторі

Тема уроку.    Поняття про рух, рівність фігур у просторі. Мета уроку: формування понять: рух, рівні фігури. Доведення нової властивості руху: площина під час руху переходить у площину. Обладнання: схеми «Відстань між двома точками» (див. урок 46) і «Координати середини відрізка» (див. урок 48), модель куба.

Конспект уроку: Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці

Тема уроку. Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці. Мета уроку: формування знань учнів про перетворення симетрії в просторі та застосування знань до розв’язування задач. Обладнання: схема “Перетворення фігур».

Конспект уроку: Координати середини відрізка

Тема уроку.   Координати середини відрізка. Мета уроку: виведення формул для знаходження координат середини відрізка та застосування цих формул до розв’язування задач. Обладнання: схема «Координати середини відрізка».

Конспект уроку: Відстань між двома точками простору

Тема уроку. Відстань між двома точками простору. Мета уроку: виведення формул для знаходження відстані між двома точками, заданих координатами, та застосування формули до розв’язування задач. Обладнання: схема «Відстань між двома точками», модель куба.

Конспект уроку: Прямокутна система координату просторі

Тема уроку.   Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство з декартовою прямокутною системою координат у просторі. Обладнання: модель куба.

Геометрія: Тематичне оцінювання № 4

Тема уроку.  Тематичне оцінювання № 4. Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі».

Конспект з геометрії: Ортогональне проектування. Розв’язування задач до теми «Перпендикулярність прямих і площин»

Тема уроку. Ортогональне проектування. Розв’язування задач до теми «Перпендикулярність прямих і площин». Мета уроку: формування поняття ортогонального проектування та вмінь учнів застосовувати знання до розв’язування задач до теми «Перпендикулярність прямих і площин».