Архивы рубрики ‘10 клас’

Розв’язування задач на знаходження відстані між мимобіжними прямими

Тема уроку.  Розв’язування задач на знаходження відстані між мимобіжними прямими. Мета уроку: формування вмінь учнів у знаходженні відстані між двома мимобіжними прямими. Обладнання: стереометричний набір, моделі куба і прямокутного паралелепіпеда.

Конспект уроку: Відстань між мимобіжними прямими

Тема уроку. Відстань між мимобіжними прямими. Мета уроку: формування понять спільного перпендикуляра, відстані між мимобіжними прямими. Обладнання: стереометричний набір.

Розв’язування задач на застосування ознаки перпендикулярності площин

Тема уроку. Розв’язування задач на застосування ознаки перпендикулярності площин. Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати означення та ознаку перпендикулярності площин до розв’язування задач. Обладнання: стереометричний набір.

Конспект уроку: Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин

Тема уроку. Перпендикулярні площини. Ознака перпендикулярності площин. Мета уроку: формування поняття перпендикулярності площин. Вивчення ознаки перпендикулярності площин. Обладнання: стереометричний набір, моделі куба і прямокутного паралелепіпеда. Хід уроку І. Перевірка домашнього завдання 1. Перевірити виконання задач № 49, 50 за записами, зробленими до початку уроку на дошці. Розв’язання задачі № 49 Нехай ABα; А α, d […]

озв’язування задач на застосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника.

Тема уроку. Розв’язування задач на застосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника. Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника, до розв’язування задач.

Розробка уроку: Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника

Тема уроку. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника. Мета уроку: формування вмінь учнів застосовувати властивість ортогональної проекції точки, рівновіддаленої від сторін многокутника, до розв’язування задач. Обладнання: стереометричний набір, схема «Коло, вписане в многокутник»

Конспект уроку: Відстань від точки до прямої. Розв’язування задач на застосування теореми про три перпендикуляри

Тема уроку.   Відстань від точки до прямої. Розв’язування задач на застосування теореми про три перпендикуляри. Мета уроку: формування вмінь учнів застосувати теорему про три перпендикуляри до розв’язування задач, знаходження відстані від точки до прямої.

Тематичне оцінювання № 3

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 3. Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з тем «Перпендикулярність прямих», «Перпендикулярність прямої і площини».

Конспект уроку: Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутнику

Тема уроку.  Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутнику. Мета уроку: формування знань про властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника, та вмінь застосовувати цю властивість до розв’язування задач.

Конспект уроку: Перпендикуляр і похила. Взаємозв’язок між довжинами похилих, проведених з однієї точки, і довжинами їх проекцій.

Тема уроку. Перпендикуляр і похила. Взаємозв’язок між довжинами похилих, проведених з однієї точки, і довжинами їх проекцій. Мета уроку: формування понять: перпендикуляр до площини, похила, основа похилої, основа перпендикуляра, проекції похилої на площину, відстань від точки до площини. Виявлення взаємозв’язку між довжинами двох похилих, проведених з однієї точки до площини, і довжинами їх проекцій.