Архивы рубрики ‘6 клас’

Ймовірність випадкової події. Графічне порівняння шансів

Конспекти

Мета: сформувати уявлення учнів про ймовірність випадкової події, як про кількісну оцінку можливості появи тієї чи іншої акції, шансу її появи; опанувати спосіб визначення ймовірності випадкових подій, що спирається на ці уявлення. Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок

Ймовірність випадкової події. Порівняння імовірності за допомогою перебору варіантів

Конспекти

Мета: вдосконалити знання учнів про способи порівняння імовірно­стей випадкових подій, доповнивши їх знаннями методу відшукування імовірності подій перебором варіантів. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок Хід уроку

Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події

Конспекти

Мета: сформувати уявлення учнів про зміст таких понять, як теорія ймовірностей, випадкова, достовірна, неможлива події; навчитися класифікувати події за ступенем ймовірності того, що вони відбудуться. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку

Відношення. Пропорції

Конспекти

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи. Тип уроку: повторення, систематизація знань; застосування умінь та навичок. Хід уроку I. Перевірка домашнього завдання

Розв’язування текстових задач на відсотки (суміші, сплави, відсотковий вміст)

Конспекти

Мета: вдосконалити вміння учнів розв’язувати текстові задачі на відсотки та застосовувати їх для розв’язування задач більш високого рівня складності (суміші, сплави). Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Хід уроку

Відсоткове відношення чисел

Конспекти

Мета: спираючись на вміння учнів знаходити відсоткове відношен­ня чисел, навчити знаходити вміст величини у відсотках і розв’язувати задачі, що передбачають ці дії. Тип уроку: засвоєння знань, вмінь та навичок. Хід уроку

Розв’язування текстових задач на відсотки

Конспекти

Мета: систематизувати знання учнів про види задач на відсотки та доповнити їх алгоритмом розв’язування таких типів складанням про­порцій. Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок. Хід уроку

Відсоткове відношення двох чисел

Конспекти

Мета: сформувати уявлення про зміст поняття відсоткове відношен­ня двох чисел та виробити вміння знаходити відсоткове відношення двох чисел та розв’язувати задачі, що передбачають цю дію. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок. Хід уроку

Обернено пропорційні величини

Конспекти

Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття обернено про­порційних величин; навчити відрізняти прямо і обернено пропорційні вели­чини, розв’язувати обернено пропорційні величини складанням пропорції. Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач на пропорційний поділ

Конспекти

Мета: продовжити роботу з формування вмінь складати пропорції для розв’язування задач на пряму пропорційну залежність величин; вдо­сконалювати ці вміння під час розв’язування більш складних задач та задач на пропорційний поділ. Тип уроку: застосування знань та вмінь.