Архивы рубрики ‘Точні науки’

Конспект: Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь

Конспекти

Тема.  Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь Мета: домогтися засвоєння учнями схем виконання дій під час пе­ретворення цілих виразів, що містять квадратний корінь; сформувати вміння застосовувати вивчені схеми для розв’язування завдань на пе­ретворення виразів, що містять квадратний корінь, які відповідають вимогам чинної програми з математики. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Конспект: Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня

Конспекти

Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня Мета: домогтися засвоєння учнями змісту алгоритму перетворен­ня, що має назву винесення множника з-під знака кореня та змісту ал­горитму перетворення, що має назву внесення множника під знак ко­реня; сформувати вміння учнів виконувати названі перетворення за вивченими алгоритмами, а також застосовувати ці перетворення в роз­в’язуванні вправ […]

Конспект: Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

Конспекти

Мета: поглибити знання учнів про властивості арифметичного квадратного кореня, вивчені на попередньому уроці, знаннями про властивість квадратного кореня з парного степеня; сформувати вміння відтворювати вивчену властивість, а також застосовувати її для пере­творення виразів, що містять арифметичний квадратний корінь як для виразів виду , так і для перетворення виразів із застосуванням властивостей квадратного кореня з добутку […]

Конспект: Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу

Конспекти

Мета: домогтися засвоєння учнями змісту та схеми доведення властивостей добування арифметичного квадратного кореня з добутку та відношення двох раціональних виразів; сформувати в учнів уміння відтворювати зміст вивчених властивостей, застосовувати їх для пере­творення квадратного кореня з добутку (відношення виразів) у добу­ток (відношення квадратних коренів), а також навпаки – для перетворення добутку (відношення) квадратних коренів у квадратний […]

Конспект: Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа.

Конспекти

Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа. Мета: систематизувати, узагальнити знання учнів щодо поняття числа та видів чисел, сформувати уявлення про множину дійсних чи­сел; сформувати вміння учнів відтворювати означення та властивості видів чисел, вивчених на уроці, виконувати найпростіші дії з дійсними числами (зокрема порівняння), використовувати вивчені властивості та означення для […]

Конспект: Рівняння х2 = а. Основна тотожність квадратного кореня

Конспекти

Тема. Рівняння х2 = а. Основна тотожність квадратного кореня. Мета: повторити та узагальнити знання учнів щодо способу розв’я­зання рівняння виду х2 = а (записати алгоритм розв’язання рівняння із використанням знань учнів про арифметичний квадратний корінь з невід’ємного числа); використовуючи означення арифметичного квадратного кореня з невід’ємного числа, сформулювати основну тотожність для квадратного кореня; формувати вміння з […]

Конспект: Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь

Конспекти

Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять «квадратний корінь з числа», «означення арифметичного квадратного кореня з невід’ємного числа» та розуміння співвідношення між цими поняттями; сформувати в учнів уявлення про зміст запису  та спосіб знаходження ОДЗ цього виразу; сформувати уявлення про спосіб розв’язання найпростіших ірраціональних рівнянь виду на основі означення […]

Конспект: Функція у = х2 її властивості, графік

Конспекти

Тема. Функція у = х2 її властивості, графік Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 та виду і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розв’язання рівнянь виду х2 = а; формувати вмін­ня відтворювати зміст вивчених понять, відпрацювати навички роботи з графіком функції. Тин уроку: засвоєння знань […]

Підсумковий урок з теми «Степінь з від’ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»

Конспекти

Тема.  Підсумковий урок з теми «Степінь з від’ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Степінь з цілим від’єм­ним показником. Стандартний вигляд числа». Тип уроку: систематизація та узагальнення знань і вмінь.

Конспект уроку: Функція , її властивості і графік

Конспекти

Тема. Функція , її властивості і графік Мста: домогтися засвоєння учнями основних понять, пов’язаних з означенням функції  та її властивостями (вид рівняння, область визначення, область значень, вид та назва графіка цієї функції); сформу­вати в учнів первинні вміння: виділяти серед запропонованого списку функцій обернено пропорційні; відтворювати властивості, обернено про­порційних функцій з урахуванням знака коефіцієнта k; будувати […]