Архивы рубрики ‘5 клас’

УРОК-ГРА ЗА ТВОРОМ I. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ЗАПОРОЖЦІ»

УРОК-ГРА ЗА ТВОРОМ I. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ЗАПОРОЖЦІ» Мета: поглибити деякі сторінки життя і творчості письменника; навчити учнів творчо підходити до опрацювання матеріа­лу; закріпити знання з теорії літератури (пейзаж, портрет, гіпербола, народний переказ); сприяти розвитку усного зв’язного мовлення; виховувати патріотів.

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. І. НЕЧУИ-ЛЕВИЦЬКИИ «ЗАПОРОЖЦІ». ВИГАДУВАННЯ ВЕРСІЇ ЗАКІНЧЕННЯ ТВОРУ

УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. І. НЕЧУИ-ЛЕВИЦЬКИИ «ЗАПОРОЖЦІ». ВИГАДУВАННЯ ВЕРСІЇ ЗАКІНЧЕННЯ ТВОРУ Мета: продовжити роботу над вивченням побуту культури, спо­собу життя запорожців, аналізувати роздуми про долю України; розвивати аналітичні здібності учнів, навички порівняння творів літератури й образотворчого мистецтва, розвивати поетичні та письменницькі здібності учнів вмін­ня вигадувати власну версію закінчення твору; виховувати повагу до славетного минулого наших […]

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. СУЧАСНІ ТВОРИ ПРО ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І. КРИП’ЯКЕВИЧ «МАЛІ КОЗАКИ»

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. СУЧАСНІ ТВОРИ ПРО ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І. КРИП’ЯКЕВИЧ «МАЛІ КОЗАКИ» Мета: продовжити знайомити учнів з історичним минулим нашо­го рідного краю, народу на прикладі оповідання І. Крипя- кевича «Малі козаки», опрацювати зміст твору, його ідейно-тематичне спрямування; розвивати культуру зв’яз­ного мовлення; увагу, спостережливість, логічне мислення; вміння узагальнювати, порівнювати, зіставляти; раціональ­но використовувати навчальний час; формувати […]

Конспект уроку: ОКСАНА СЕНАТОВИЧ «МАЛИЙ ВІЗ». КОРОТКА РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ

ОКСАНА СЕНАТОВИЧ «МАЛИЙ ВІЗ». КОРОТКА РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ Мета: коротко розповісти про письменницю, пригадати відомості про літературну казку, з історії України про І. Сірка, запо­різьких козаків; навчити учнів виразно і вдумливо читати твір, переказувати; виробляти у школярів вміння і нави­чки знаходити у тексті художні засоби, коментувати їхню роль.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ»

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ» Мета: перевірити якість засвоєних учнями знань під час вивчен­ня вищезгаданої теми; розвивати навички усного зв’язного монологічного мовлення, вміння орієнтуватись у складних ситуаціях; виховувати шанобливе ставлення до заповітів наших предків, осмислено їх виконувати.

Конспект уроку: ТАРАС ШЕВЧЕНКО. РОЗПОВІДЬ ПРО ПОЕТА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. РОЗПОВІДЬ ПРО ПОЕТА Мета: ознайомити учнів з дитинством Т. Г. Шевченка, яке ми­нуло на мальовничій Черкащині; з його збіркою поезій «Кобзар»; розвивати спостережливість, образне мислення, уміння аналізувати і робити висновки, зацікавити учнів постаттю Кобзаря; виховувати пошану до славного сина України.

Конспект уроку: Т. ШЕВЧЕНКО «ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ», «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ»

Т. ШЕВЧЕНКО «ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ», «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ» Мета: вчити учнів відтворювати настрої пейзажних поезій, опи­сувати власні відчуття, викликані художнім словом, ви­разно читати поезії, знаходити в них епітети, порівняння метафори; виховувати почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва; розвивати умін­ня висловити власні відчуття, емоції.

Конспект: КОСТЯНТИНА МАЛИЦЬКА «ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ…». РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ

КОСТЯНТИНА МАЛИЦЬКА «ЧОМ, ЧОМ, ЗЕМЛЕ МОЯ…». РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ Мета: ознайомити учнів із життям Костянтини Малицької та її віршем-піснею «Чом, чом, земле моя…»; вчити розуміти лірич­ність вірша-пісні; розвивати вміння визначати художні засо­би, використані в поезії, пояснювати роль питальних речень; формувати навички аналізу поетичного твору; удосконалю­вати навички виразного читання поезії; виховувати почуття патріотизму як вагомого життєвого […]

Конспект уроку: ОЛЕНА ПЧІЛКА (ОЛЬГА КОСАЧ) «СОСОНКА». РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ ТА її РОДИНУ

ОЛЕНА ПЧІЛКА (ОЛЬГА КОСАЧ) «СОСОНКА». РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИЦЮ ТА її РОДИНУ Мета: ознайомити учнів зі знаменитою українкою — Оленою Пчілкою (Оленою Косач), матір’ю Лесі Українки, сестрою М. Драгоманова, відомою письменницею, видавцем, гро­мадською діячкою; розкрити зміст оповідання «Сосон­ка», особливість його побудови; навчати переказувати твір близько до тексту; проаналізувати риси характеру Івася, поміркувати над пригодою, що сталася […]

Розробка уроку: КОСТЯНТИНА МАЛИЦЬКА «СОЛОВЕЙ ». ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: ХУДОЖНІЙ ОПИС

КОСТЯНТИНА МАЛИЦЬКА «СОЛОВЕЙ ». ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: ХУДОЖНІЙ ОПИС Мета: вчити учнів виразно читати художній опис «Соловей», ро­зуміти його жанрові особливості, пояснювати власне ро­зуміння образу солов’я; розвивати уміння користуватися додатковими відомостями з енциклопедії і словників, ба­чити відмінності між художнім і словниковим описом со­лов’я; виховувати любов до природи, до прекрасного, по­чуття добра та милосердя, будити прагнення оберігати […]