Архивы рубрики ‘2 клас’

Буква щ, її звукове значення. Узагальнення про приголосні звуки

Тема. Буква щ, її звукове значення. Узагальнення про приголосні звуки. Мета. Закріпити знання про букву щ, яка вживається для позна­чення звуків [шч], про текст; узагальнити знання, отримані на попередніх уроках; розвивати мовлення; виховувати любов до природи, повагу до праці.

Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимови звуків [ґ] — [г]

Тема. Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимови звуків [ґ] — [г]. Мета. Закріплювати навичку літературної вимови звуків [ґ], [г]; учити розрізняти ці звуки в мовленні і позначати їх на пись­мі; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати ввічли­вість, любов до природи.

Розрізнення звуку [ф] і звукосполучення [хв]

Тема. Розрізнення звуку [ф] і звукосполучення [хв]. Мета. Учити учнів розрізняти звук [ф] і звукосполучення [хв] у ви­мові; закріпити вміння позначати їх на письмі буквами ф і хв; розвивати мовлення; вміння працювати зі словником; виховувати мовну культуру.

Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту

Тема. Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту. Мета. Уточнити і закріпити знання учнів про вимову приголосних звуків та позначення їх буквами на письмі; розвивати вмін­ня розрізняти приголосні звуки; виховувати любов до при­роди, повагу до народних традицій, цікавість до мовних явищ.

Узагальнюючий урок з теми «Вимова і правопис слів з нена­голошеними [е], [и] »

Тема. Узагальнюючий урок з теми «Вимова і правопис слів з нена­голошеними [е], [и] ». Мета. Повторити та узагальнити вивчений матеріал з теми; розви­вати вміння впізнавати в слові ненаголошені голосні, доби­рати до них перевірні; розвивати зв’язне мовлення; вихову­вати любов до України. Обладнання. Орфографічні словники, малюнок яблуні з картками- яблуками, на яких написані букви е, и.

Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словни­ком

Тема. Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словни­ком. Мета. Учити дітей правильно писати слова з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом, користуючись при цьо­му словником; розвивати вміння розпізнавати в словах не- наголошені голосні, робити висновки; виховувати мовну культуру.

Розробка уроку: Опрацювання текстів зі словами з ненаголошеними [е], [и]

Тема. Опрацювання текстів зі словами з ненаголошеними [е], [и]. Мета. Актуалізувати знання учнів про творчість Т. Г. Шевченка; закріпити знання про правила правильної вимови слів з не­наголошеними [е], [и]; розвивати вміння правильної вимови слів з ненаголошеними голосними, вміння користуватися орфографічним словником; виховувати любов до творчості Т. Г. Шевченка.

Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу

Тема. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу. Мета. Учити дітей перевіряти ненаголошені голосні шляхом до­бору спільнокореневого слова або зміною форми слова; роз­вивати вміння спостерігати за мовними явищами, робити висновки; виховувати спостережливість, любов до рідної мови.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за ви­мовою і написанням

Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за ви­мовою і написанням. Мета. Формувати в учнів навички літературної вимови наголо­шених і ненаголошених звуків [е], [и] в словах; розвивати вміння порівнювати звуки [е], [и] в наголошених і ненаголо­шених словах; виховувати спостережливість, уважність.

Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення на­голошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошуван­ня яких треба запам’ятати

Тема. Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення на­голошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошуван­ня яких треба запам’ятати. Мета. Поглиблювати уявлення учнів про роль наголосу в лексич­ному значенні слова, учити правильно наголошувати слова у мовленні; розвивати мовлення учнів; вміння користувати­ся словником; виховувати повагу до народних традицій.