Конспект: Функція у = х2 її властивості, графік

Конспекти

Тема. Функція у = х2 її властивості, графік

Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 та виду і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розв’язання рівнянь виду х2 = а; формувати вмін­ня відтворювати зміст вивчених понять, відпрацювати навички роботи з графіком функції.

Тин уроку: засвоєння знань та вмінь.

Хід уроку

  1. 1.                 Організаційний етап

На цьому етапі уроку слід надати учням інформацію про:

  • орієнтовний план вивчення розділу;
  • кількість навчальних годин;приблизний зміст матеріалу;
  • основні вимоги до знань та вмінь учнів;
  • приблизний зміст завдань, що будуть винесені на контроль.

(Цю інформацію можна помістити на стенді «Довідково-інформа­ційний куточок» у кабінеті математики та з метою економії часу запро­понувати учням для самостійного ознайомлення у позаурочний час).

 

  1. 2.       Перевірка домашнього завдання

Якщо письмово було задано виконати аналіз контрольної роботи, то вчитель збирає зошити учнів для перевірки.

 

  1. 3.       Формулювання мети і завдань уроку

Матеріал уроку певним чином пов’язаний з останньою темою попереднього розділу «Функція », а точніше із застосуванням побу­дови графіка цієї функції для графічного розв’язання рівнянь з однією змінною, що мають вигляд  (де k 0, a, b деякі числа. Тому певним поштовхом до вивчення матеріалу уроку може бути запропо­новане вчителем завдання:

«Не розв’язуючи рівняння, доведіть, що рівняння х2 = а (де а — де­яке число) може мати або два, або один корінь, або не мати жодного кореня, залежно від значення числа а. Дослідіть цю залежність».

Таке формулювання завдання створює певну проблемну ситуацію, обговорюючи яку учні або самостійно, або за допомогою вчителя дохо­дять усвідомлення того, що єдиним на цей момент способом розв’язання задачі є спосіб, який учні опанували під час вивчення попередньої теми: тобто слід побудувати графіки двох функцій: у = х2 та у = а і дослідити кількість точок перетину цих графіків залежно від значення числа а.

Скачати

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий