Конспект уроку: Архітектура та скульптура ХХ століття (І. Мартос, Л. Позен, В. Городецький)

Тема. Архітектура та скульптура ХХ століття (І. Мартос, Л. Позен,
В. Городецький). Палацово-паркові комплекси.
Живопис (Тарас Шевченко, М. Пимоненко, О. Мурашко та ін.).
Тиражна графіка.
Мета: ознайомлювати учнів з розвитком архітектури й скульптури XIX –
початку XX ст., видатними архітекторами і скульп¬торами
(І. Мартосом, JI. Позеном, В. Городецьким), ознайомлювати з
палацово-парковими комплексами України, їх відмінностями,
особли¬востями, ознайомлювати учнів із розвитком живопису та
тиражної графіки XIX – початку XX ст., творчістю  видатних
графіків і живописців (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка
та ін.); навчити працювати з різними джерелами інформації,
готувати розгор¬нуті доповіді, працювати у групах;  розвивати
зацікавленість, спостережливість, інтерес до культурної спадщини;
виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до пам’яток
української культури.
Оснащення: фотографії архітектури та скульптури XIX– по¬чатку XX ст.,
палацово-паркових комплексів, репродукції живописних творів
Т. Шевченка (« Ка¬терина», серія офортів «Мальовнича Україна»),
М. Пимоненка («Висватана», «Святочне ворожіння»), О. Мурашка
(«Похорон кошового»), графічних творів Г. Нарбута (ілюстрації до
«Енеїди»).
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Скачати

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий