Конспект уроку: Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки

Тема. Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.

Мета. Закріпити знання учнів про склад і наголос; розвивати вмін­ня розпізнавати в слові наголошений і ненаголошений скла­ди; виховувати уважність, повагу до захисників Вітчизни.

Хід уроку

 1. Організація класу до уроку
 2. Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хви­линка

Ио йо ом ий ез

Бойовий, майонез, знайомий, район.

—  Запишіть каліграфічно.

—  На які питання відповідають слова?

—  Поділіть слова дужечками для переносу.

—  Поставте наголос у кожному слові.

 1. Повідомлення теми і мети уроку
 2. Сприймання і усвідомлення матеріалу
 3. 1.   Робота з підручником. Вправа 100, с. 44.

—  Прочитайте вірш. Складіть схему першого ре­чення.

—  Спишіть виділені слова. Поділіть їх на склади.

—  Порівняйте, скільки в кожному слові складів і скільки голосних звуків.

—  Який висновок можна зробити? 2.Ознайомлення з правилом на с. 44.

 1. 1.   Гра «Що говорить бубон».

Учитель б’є у бубон один раз. Діти повинні назвати слова, що складаються з одного складу. Учитель б’є в бубон двічі — діти називають слова з двох складів. Тричі — з трьох.

 1. 2.   Виконання вправи 101, с. 44.

—  Прочитайте вірш.

—  Про кого ви читали? Значення яких слів вам незрозуміле?

—  До назв військовослужбовців доберіть спільно- кореневі слова. Запишіть за зразком.

 1. 3.   Фізкультхвилинка.
 2. 4.   Ознайомлення з правилом на с. 45.

—  Згадайте, що ви знаєте про наголос.

—  Прочитайте правило на с. 45.

—  Який склад називається наголошеним?

—  Зверніть увагу: знак наголосу ставиться над буквою, що позначає голосний звук.

 1. 5.   Виконання вправи 102 (завдання 1—4).
 2. 6.   Самостійна робота. Вправа 103.

—  Спишіть слова. Позначте в них наголошені скла­ди. Поділіть слова дужечками для переносу. (Пере­вірка виконаного).

 1. Узагальнення і систематизація знань

— Спишіть прислів’я. Позначте в кожному слові наголос. Чи треба ставити наголос в односкладових словах? Чому?

З добрим дружись, а лихих стережись. Друг-боягуз — гірше ворога.

—  Назвіть в прислів’ях двоскладові слова, трискла­дові.

—  Назвіть слова, в яких наголос падає на перший склад, на другий.

VI. Підсумок уроку

—  Як визначати кількість складів у слові?

—  Який склад називається наголошеним?

—  Де на письмі позначається наголос?

 1. Домашнє завдання. Вивчити правила на с. 44, 45

Пояснення виконання вправи (І варіант — для хлопчиків, II варіант — для дівчаток).

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий