Конспект уроку: Втілення вобразі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака.

Конспекти

Мета:проаналізувати образ Тараса Бульби, розкрити неоднозначність і типовість ха­рактеру героя; розвивати навички виразного читання, усного мовлен­ня, словесного малювання; навчати учнів висловлювати свою думку; виховувати моральні якості школярів.

Обладнання:репродукція малюнка Є. Кибрика «Тарас Бульба»; фонозапис опери М. Лисенка «Тарас Бульба».

Це був один із тих характерів, які

могли виникнути тільки в тяжке

XV століття в напівкочовому кут­ку

Європи, коли вся південна первобутна

Росія, покинута своїми кня­зями,

була спустошена, випалена

дощенту невпинними наскоками

монгольських хижаків; … коли бой­ове

полум’я охопило здавна мирний

слов’янський дух і завелося козацт­во

 — широкий розгульний нахил руської натури…

М. Гоголь, «Тарас Бульба»

Одне слово, руська вдача дістала тут мо­гутній,

широкий розмах, дужий вияв.

М. Гоголь, «Тарас Бульба»

ХІД УРОКУ

І.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя.

3 першої і до останньої сторінки разом із читачем був головний герой твору — Тарас Бульба. Могутній голос старого козака чути було на його дворищі, в широкому українському степу, на Січі. У важку хвилину щирим словом він міг підтримати своїх товаришів. Навіть в останні миті життя крізь язики полум’я, шум вітру та Дністрових хвиль гукаввін дужо: «Прощайте, товариші! Згадуйте мене і на ту весну прибувайтесюди знову та гарненько погуляйте! Що, взяли, чортові ляхи? Думаєте, є що-небудь на світі, чого б побоявся козак? Стривайте ж, прийде час, буде час,  дізнаєтесь ви, що-є православна віра! Вже й тепер чують да­лекі й близькі народи: піднімається з руської землі свій цар, і не буде в світі сили, яка б не скорилася йому!..» І в цих словах — гордість за рідну землю, за славне козацтво, віру православну, нескореність духу сильної й мужньої людини, яку не можуть здолати жодні муки. Отже, сьогодні в центрі нашої уваги — образ Тараса Бульби.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Усне словесне малювання.

Завдання учням

— Опишіть, яким ви вперше побачили Тараса Бульбу.

2.  Робота з репродукцією малюнка. Є. Кибрика «Тарас Бульба».

—  Яким зображено героя на картині?

—  Чи співпадає бачення художника з вашим власним?

—  Яку рису вдачі Тараса підкреслює Є. Кибрик? (На картині Тарас зображений мужнім козаком. Про це свідчить його суворий погляд.)

3.  Робота з епіграфами.

Запитання   до   учнів.

—  На яких рисах вдачі героя акцентує увагу автор повісті? (З пер­ших же сторінок повісті автор підкреслює суворість характеру головно­го героя. Окрім того, зображується широта натури, її духовна сила.)

—  Чим пояснюється така суворість? (Історичними умовами, жорстоким часом. Тобто М. Гоголь підкреслює залежність характеру людини від умов життя. Те саме ми спостерігали при вивченні роману В. Скотта «Айвенго».)

Скачати

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий