Конспект з фізики: Змішане з’єднання провідників. Розв’язання задач

Конспекти

Мета уроку: закріпити знання учнів про різні з’єднання провідни­ків і сформувати в них уміння обчислювати параметри комбі­нованих кіл.

Тип уроку: комбінований урок.

Контроль знань: Самостійна робота № 8 «Паралельне з’єднання провідників».

методичні рекомендації

Приступаючи до розв’язання задач, доцільно з учнями узагаль­нити матеріал попередніх двох уроків. Результатом узагальнення може стати таблиця із загальними закономірностями в колах з по­слідовним і паралельним з’єднаннями провідників.

Засвоєнню й закріпленню знань з цієї теми сприяє доцільний добір якісних і розрахункових задач. Залежно від рівня підготовки учнів учитель повинен підібрати такі задачі, що найбільш ефектив­но сприяють закріпленню знань, що відповідають темі, розвитку необхідних умінь і навичок.

Наводимо орієнтовний список задач, з яких учитель може ви­брати ті, котрі необхідні для розв’язання на уроці.

Якісні задачі

  1. Як зміниться опір електричного кола, якщо підключити до будь-якої ланки кола ще один резистор: а) послідовно; б) паралельно?
  2. Як виміряти напругу приладом, що вимірює силу струму?
    1. У якому випадку вольтметр покаже більшу напругу: при при­єднанні до лампи чи до амперметра? Чому?
    2. Що потрібно зробити, щоб зменшити чутливість амперметра?

У ході лабораторної роботи учень зібрав коло неправильно, по­мінявши місцями амперметр і вольтметр. Чи буде в зібраному колі горіти лампочка? Що покажуть прилади? Який прилад може вийти з ладу?

Скачать

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий