Конспект: ЗАГАДКИ ЯК ВИД УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ. РОЗГЛЯД ЗМІСТУ Й ФОРМИ ЗАГАДОК. ВИДИ ЗАГАДОК. ХУДОЖНІ ЗАСОБИ В НИХ (МЕТАФОРА)

Конспекти

Мета: поглибити знання школярів про загадку як один із жанрів усної народної творчості; з’ясувати особливості видів загадок, їх прак­тичне застосування; осмислити поняття «метафора»; розвивати логічне й абстрактне мислення, пам’ять, уяву учнів, їх уміння грамотно і ґрунтовно аналізувати твір; формувати кругозір, сві­тогляд учнів; виховувати шанобливе ставлення до вітчизняного фольклору, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: книжкова виставка книг різноманітних літературних жанрів усної народної творчості, музичне оформлення, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

  1. I.                    Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку
  2. II.                  Актуалізація опорних знань
  3. III.                Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
  4. IV.                Основний зміст уроку
  5. Вступне слово вчителя
  6. Загадка — фольклорний жанр

2.1.         З історії походження загадок.

Загадка — один з найдавніших і найпоширеніших видів народної творчості. Вони живуть у свідомості людей тисячоліттями. Чимало загадок зберіга­ють і відображають застарілі погляди на природу, пережитки минулого. Так, загадки «Ревнув він на сто гір, на тисячу городів» (грім), «Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей підвів» (ніч і день), «Сивий бугай усе поле зайняв» (туман), «Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає» (сонце) — відбивають погляди первісної людини на природу, коли, цілковито залежачи від неї, людина уособлювала в природі постійну боротьбу добрих і злих духів. Але в міру того, як людина пізнала закономірності природи, вона змінювала свої погляди на неї. У давніх загадках порівнюються і зближуються явища природи, предмети побуту і господарства. Цим самим автори прагнули зрозуміти і пояснити, як влаштований навколишній світ. Вибір предметів для загадок визначався насамперед реальною дійсністю, процесами праці і господарськими інтересами трудящих, їх побутом. Загадки охоплюють майже весь людський світ, всю природу, все господарське, виробниче, родинне його життя. В загадках відбилися всі сторони життя людей і оточення, в якому вони перебували. Загадки цінувалися високо в давні часи, ними перевіряли кмітливість і розум людини. Саме через них передавався життєвий досвід народного знання, з їх допомогою розвивалися розумові здібності. Пізніше загадування загадок набрало розважального характеру: почали їх використовувати під час свят та гулянок, на вечорницях. Так загадка дійшла до нашого часу.

Скачати

Залиште будь ласка свій коментар  😉

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий