Перпендикуляр і похила. Розв’язування задач

Тема. Перпендикуляр і похила. Розв’язування задач

Мета: сформувати в учнів свідоме розуміння змісту понять похилої до прямої, проекції похилої на пряму, а також властивостей перпенди­куляра, похилих та їх проекцій.

Сформувати вміння:

  • відтворювати зміст вивчених понять;
  • знаходити названі геометричні об’єкти на рисунку;
  • виконувати рисунок із зображенням названих об’єктів за даним описом;
  • застосовувати   формулювання   властивостей   перпендикулярів, похилих та проекцій для розв’язування задач.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Наочність та обладнання: конспект «Перпендикуляр і похила».

Хід уроку

І. Організаційний етап

 

II. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

1

Закінчіть речення: Якщо квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох його інших сторін, то… У ΔMNK   MN2 = МК2 + NK2. Знайдіть градусну міру найбіль­шого кута ΔММК

2

У ΔSTO ST2 + ТО2 = SO2. Яка градусна міра найбіль­шого кута ΔSTO? Заповніть пропуски: Якщо квад­рат сторони… дорівнює сумі квадратів двох інших сторін…, то кут… прямий

3

Визначте, чи є в трикутнику прямий кут, якщо його сторони
40 см, 41 см, 9 cm 25 см, 24 см, 27 см

4

Діагоналі паралелограма ма­ють довжину 6 см і 8 см, а одна зі сторін — 5 см. Що можна сказати про цей па­ралелограм? Відомо, що довжина сторін па­ралелограма 5 см і 12 см, а одна з діагоналей має довжину 13 см. Що можна сказати про цей пара­лелограм?

 

III. Формулювання мети і завдань уроку

Учитель повідомляє проте, що в математиці існують поняття, влас­тивості яких мають пряме відношення до теореми Піфагора. На уроці відбудеться ознайомлення учнів з цими поняттями, а також будуть до­сліджені їх властивості, що випливають із тверджень теореми Піфагора.

Скачати

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий