Точність та доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Тема. «Точність та доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів».

Дидактична мета
Знати особливості використання  багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному  мовленні: правила написання та введення у текст синонімів, паронімів та омонімів.
Вміти знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та  доречно використовувати їх у  професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.

Виховна мета.
Виховувати в студентів інтерес до вивчення  української мови за професійним спілкуванням;  виховувати в  майбутніх спеціалістів культуру  мовлення.
Тип заняття
Практичне заняття
Обладнання заняття
Тести, опорні конспекти

Скачати

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий