Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. М’який приголосний звук [й]

Тема. Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. М’який приголосний звук [й].

Мета. Формувати навички правильної вимови твердих і м’яких приголосних звуків, вміння позначати м’якість приголосних на письмі буквами і, я, ю, є; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання. Таблиця «Парні тверді та м’які приголосні звуки».

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

 1. Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хви­линка

—  Розкажіть, з яких звуків складається українська мова?

—  Якими можуть бути голосні звуки? (Наголошені і ненаголошені).

—  На які групи діляться приголосні? (Дзвінкі і глухі).

—  Назвіть парні глухі і дзвінкі приголосні.

—  Спишіть каліграфічно.

Тю ль юль ця тюльпан Промінь сонця впав на тюльпан.

—  Побудуйте звукову модель слова тюльпан.

—  Назвіть приголосні в цьому слові. Охарактери­зуйте їх.

III. Повідомлення теми і завдань уроку

—  Сьогодні ми будемо говорити про тверді і м’які приголосні звуки, про позначення м’якості приголо­сних на письмі.

 1. Вивчення нового матеріалу
 2. Вправи на зіставлення вимови парних твердих і м’яких приголосних звуків.

—  Прочитайте слова, записані на дошці.

лис

дим

рис.

—  Складіть звукові моделі цих слів.

—  Змініть перший звук у цих словах на м’який.

Які слова вийшли?

лис — ліс дим — дім рис — ріс

—  Чим відрізняється звуковий склад кожної пари слів?

Складіть звукові моделі слів другого стовпчика.

—  Прочитайте склади парами. (Вправа 212, с. 89).

—  Вимовте попарно приголосні звуки. Чим вони відрізняються?

— Які букви підказали вам, що приголосні потріб­но читати м’яко?

2. Робота з таблицею.

Парні тверді та м’які звуки

Тверді

звуки

[д]

[т]

[3]

[С]

[дз]

[д]

[л]

[н]

[р]

М’які

звуки

[д’1

[т’]

[з’І

[С’]

[Дз’]

[д’]

[л’]

[н’]

[р’]

Позна­

чення

буква­

ми

д

Т

3

с

дз

д

л

н

р

М’якість приголосних на письмі позначається бук­вами і, є, ю, я та ь

—   Розгляньте таблицю.

—    Вимовте тверді звуки. Вимовте м’які звуки.

 

 

Тепер вимовте парні за м’якістю-дзвінкістю приголо­сні. Скільки таких пар?

— Якими буквами позначаються ці звуки?

— Прочитайте, як на письмі позначається м’якість приголосних звуків?

— Доберіть склади з парними твердими і м’якими звуками.

 1. Ознайомлення з правилом на с. 89.
 2. Коментоване письмо. Вправа 213, с. 89.

— Доберіть до слів потрібні склади. Запишіть утво­рені слова. Підкресліть букви, якими позначено м’якість приголосних звуків.

 1. 3.   Фізкультхвилинка «Камінь — вата». Дівчатка — команда «Вата», хлопчики — команда

«Камінь». Вчитель називає слова. Якщо слово почи­нається твердим приголосним — встає команда «Ка­мінь», якщо м’яким — встає команда «Вата».

 1. Вивчення нового матеріалу про м’який приголо­сний звук [й]
 2. Виконання вправи 214, с. 89.

— Прочитайте вірш.

— З яким проханням автор звертається до ниви?

— Доберіть до слова нива близькі за значенням слова.

—  Знайдіть у вірші слова з м’якими приголосними звуками.

—  Який звук позначає буква й в словах?

 1. Ознайомлення з правилом на с. 90.
 2. Робота з загадками

—  Відгадайте загадки. Запишіть відгадки.

То холодним, то гарячим Вдома кожен мене бачив.

І співаю я від жару,

І пускаю з носа пару.

(Чайник).

Я без діла не лежу —

Кого хочете здружу,

Щоб жили у мирі

Скло, пластмаса й шкіра …

Всіх здружу я, крім людей.

Зрозуміло, хто я?

(Клей ).

По полю бродить,

Зерно молотить,

Жне, косить —

Хліба не просить.

(Комбайн ).

Ну хто співця весни не знає?

Закривши очі, він співає,

Та пісня радісна й дзвінка.

Скажи, як звати співака?

( Соловей ).

—  Побудуйте звукові моделі цих слів.

—  Який звук позначає буква й в цих словах?

 1. Засвоєння вивченого матеріалу
 2. Виконання вправи 215, с. 90-91.

—  Розгляньте малюнок. Хто на ньому зображе­ний?

—  З чого видно, що діти бережливо ставляться до природи?

—  Прочитайте виразно вірш Н. Забіли «Лісова криничка».

—  Спишіть виділені слова, підкресліть в них букви, які позначають м’які приголосні звуки, і букви, що вказують на їх м’якість (за зразками).

 1. Творче завдання. Вправа 216, с. 91 (усно).
 2. Робота над скоромовкою. Вправа 217, с. 91.

—  Прочитайте скоромовку.

—  Який звук у словах лис і ліс однаковий?

Які звуки позначені буквою л?

— Вивчіть скоромовку напам’ять. Потренуйтеся швидко її промовляти.

 1. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці про приголосні звуки?

— Назвіть парні за твердістю-м’якістю приголосні звуки, які ви запам’ятали.

— Якими буквами на письмі позначається м’якість приголосних звуків?

—  Яка буква завжди позначає м’який звук?

 1. Домашнє завдання. Пояснення виконання впра­ви 218, с. 91-92

Вивчити правило на с. 89-90.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий