Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки

Тема. Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки.

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «дзвінкі» та «глухі» приголо­сні звуки, з парними за дзвінкістю-глухістю приголосними звуками; розвивати фонематичний слух, зв’язне мовлення; поглиблювати знання про текст; виховувати почуття гордос­ті за досягнення людства.

Хід уроку

 1. I.  Організація класу до уроку
 2. II.     Перевірка домашнього завдання

—          Прочитайте спочатку слова з двома, потім з трьо­ма, чотирма і п’ятьма звуками.

—          У яких словах кількість букв і звуків не одна­кова? Поясніть, чому.

 1. III.  Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хви­линка

Ле Ка ко на вт космонавт

Леонід Каденюк — перший космонавт незалеж­ної України.

—  Побудуйте звукову модель слова космонавт.

—  Назвіть в цьому слові голосні звуки. Назвіть приголосні. Чим відрізняються голосні звуки від при­голосних?

—  Вимовте звуки [в] і [т]. Поясніть, як вони утво­рюються. ([в] — за допомогою голосу і шуму, [т] — тільки за допомогою шуму).

—  Сьогодні ми познайомимося ще з однією особли­вістю приголосних звуків української мови.

 1. IV.   Вивчення нового матеріалу
 2. Спостереження за вимовою дзвінких і глухих приголосних звуків. Вправа 189, с. 79.

—  Чітко вимовте звуки парами.

—  Вимовте звуки, які утворюються за допомогою і голосу, і шуму.

—  А які звуки утворюються тільки за участю шуму?

—  Спробуйте вимовити пари цих звуків пошеп­ки.

Що ви помітили?

 1. Ознайомлення з правилом на с. 79.

—  Прочитайте правило.

—  Які звуки називаються дзвінкими?

—  Які звуки називаються глухими?

 1. Лінгвістична казка про приголосні.

—  Одного разу королева Фонетика запросила всі звуки на казковий бал. Зазвучала музика і звуки по­чали танцювати. Голосні водили хоровод і приспіву­вали собі. Приголосні розібрались на пари і теж тан­цювали. Але вони були трішки незграбні і, танцюючи, пихтіли, шипіли і свистіли від старання. Ось які це були пари: [б] — [п], [г] — [х], [ґ] — [к], [д] — [т], [з] — [с], [ж] — [ш], [дж] — [ч], [дз] — [ц]. А інші пари прийшли на бал у м’якеньких черевичках. Вони плав­но кружляли залою, м’яко ступаючи по підлозі. Це були пари: [д’] — [т’], [з’] — [с’] і [дз’] — [ц’]. В кожній з танцюючих пар один звук був дзвінким, а інший — глухим. Тому, танцюючи, дзвінкі звуки радісно ви­гукували свої імена, а глухі лише луною шепотіли імена своїх друзів.

Був на балу один дивний танцюрист. Поставивши руки в боки, він весь час танцював гопака, навіть, коли звучав вальс або мазурка. Він був геть глухий і зовсім не чув музики. Це був глухий звук [ф]. А оскільки пари в нього не було, то й нікому було підказати, яка музика зараз звучить.

Були на балу і звуки, які не танцювали. У них не було пари. Вони спостерігали за танцюючими і дзвін­ко розмовляли між собою. Це були звуки: [в], [л], [л’], [м], [н], [н’], [й], [р], [р’].

З того часу так і повелося. Парні звуки на святах танцюють в парі зі своїми глухими друзями. А непар­ні звуки просто слухають музику і дивляться на тан­цюючих.

 1. Робота з таблицею.

—  Розгляньте таблицю парних і непарних дзвінких і глухих приголосних звуків.

—  Які з них у казці танцювали парами, а які не танцювали зовсім?

—  Назвіть за таблицею парні приголосні звуки.

—  Покладіть долоньку на гортань і вимовте дзвін­кі звуки. Що ви відчуваєте? (Звуки утворюються за допомогою голосу).

—  Спробуйте так вимовити глухі звуки. (Голосу не відчувається).

—  Прочитайте в таблиці звуки, які не утворюють пар.

 1. Вправляння у заміні дзвінких приголосних звуків парними глухими. Вправа 191, с.80.

—  Прочитайте слова. Замініть за зразком дзвінкий приголосний звук парним глухим. Запишіть слова парами.

—  Що сталося при заміні звуків зі словами? Чи змінилося їхнє значення?

 1. V.   Фізкультхвилинка «Дзвінкий- глухий»

Вчитель називає слова. Якщо слово починається дзвінким приголосним — діти встають, піднімаючи руки вгору, якщо глухим приголосним — присідають, обнімаючи голову руками.

 1. Узагальнення і систематизація набутих знань
 2. Робота з текстом. Вправа 192, с. 80.

—  Прочитайте текст. Хто став першим космонав­том у світі?

—  Знайдіть у тексті зачин, основну частину і кін­цівку.

—  Випишіть з тексту речення про першого космо­навта.

—  Пригадайте, хто став першим космонавтом не­залежної України.

—  Знайдіть у тексті виділені слова. Назвіть у них окремо дзвінкі і глухі приголосні звуки. У якому сло­ві всі приголосні є дзвінкими?

 1. Виконання вправи 193, с. 81 (усно).

—  А на якому космічному кораблі літають космо­навти, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку.

—  Прочитайте загадку.

—  Запишіть відгадку. Назвіть в цьому слові дзвін­кі і глухі приголосні звуки.

—  Подумайте, які слова можна утворити з букв слова ракета (карета, так, рак, кара, катер, карта, трек, кар…).

 1. Підсумок уроку

—  Про які приголосні говорили ми на уроці?

—  Чим відрізняються дзвінкі приголосні від глу­хих?

—  Які парні звуки ви запам’ятали?

 1. Домашнє завдання. Вправа 194, с. 81.

—  Згадайте правило про ненаголошені голосні е,

Спишіть вправу, вставляючи пропущені букви, позначаючи початок і кінець кожного речення. У ви­ділених словах однією рискою підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки, двома риска­ми — глухі приголосні.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий